Novinky

Novinky


Čo je tryskanie suchým ľadom?

Publikované: 17.06.2021 Komentáre 0
Čo je tryskanie suchým ľadom?

Otryskávanie pomocou suchého ľadu je revolučná metóda čistenia, kde tryskacím médiom sú častice (pelety, bloky) suchého ľadu. Táto metóda je veľmi efektívna, rýchla a ekologická. Suchý ľad je pevné skupenstvo oxidu uhličitého - CO2. Na rozdiel od vodného ľadu, ktorý existuje pri teplote 0 ° C a nižšie, je suchý ľad extrémne chladný, jeho teplota je -79 ° C. Oproti vodnému ľadu za normálnych atmosférických podmienok netopí, ale sublimuje - tzn. prechádza z pevného stavu priamo do plynného, bez skvapalnenia.

Čítať viac

Požiar mastnoty v odsávacom potrubí kuchyne.

Publikované: 17.06.2021 Komentáre 0
Požiar mastnoty v odsávacom potrubí kuchyne.

Keď sa olej alebo mastnota zo živočíšneho tuku príliš zahrejú, vzplanú. Samotný tekutý olej nehorí. Je to skôr para z oleja, ktorá dosiahla svoj bod varu a para, ktorá sa vznieti. Bod vzplanutia horľavého kvapalného materiálu je najnižšia teplota, pri ktorej môže materiál vytvárať na vzduchu zápalnú zmes. V prípade rastlinných olejov sa to stane okolo 232 °C, zatiaľ čo bravčová masť a ďalšie živočíšne tuky sa budú spaľovať okolo 190 °C. Keď kuchynský olej a tuk dosiahne tieto teploty, uvoľňuje pary, ktoré sa môžu vznietiť od zdroja, tým je otvorený plameň alebo horúca varná plocha. Situácia bude oveľa nebezpečnejšia, ak sa oheň dokáže rozšíriť do interiéru odsávača pár alebo do potrubia, pretože odtiaľ sa môže ľahko dostať k ďalším častiam budovy.

Čítať viac

Profesionálne čistenie vzduchotechinky

Publikované: 10.02.2021 Komentáre 0
Profesionálne čistenie vzduchotechinky

Žiť v čistom a súčastne zdravom prostredí je základná potreba každého človeka. Zabezpečujeme čistenie gastro prevádzok, ich zariadení, digestorov a celých odsávacích potrubí. Čistenie a dezinfekciu vykonávame na vysoko profesionálnej úrovni s použitím najnovších zariadení, prostriedkov a postupov.

Čítať viac

Oheň - dobrý sluha, zlý pán

Publikované: 09.12.2020 Komentáre 0
Oheň - dobrý sluha, zlý pán

Vetranie v kuchyni a gastro-zariadeniach je jednou z najdôležitejších vecí, preto je nutná pravidelná a dôkladná údržba vzduchotechniky a odsávania. Ak tuk prenikne do hlbších častí odsávania, zanáša sa celé potrubie tým sa zvyšuje riziko požiaru. Pravidelným čistením inštalácie sa môžete vyhnúť týmto zbytočným rizikám Ako jediná firma na Slovensku pracujeme s veľmi efektívnym a prepracovaným systémom na odstránenie mastnoty a silných usadenín.

Čítať viac

Zobrazené 1 až 4 z 4 (1 stránok)