Čistenie Vzduchotechniky

Profesionálne čistenie vzduchotechniky a rozvodov VZT

Ako jedna z mála firiem na trhu zabezpečujeme aj profesionálne čistenie vzduchotechniky a rozvodov VZT pomocou špičkovej technológie mechanického čistenia, ktorá je zárukou kombinácie vynikajúceho čistiaceho efektu a vysokej produktivity. To zabezpečuje prijateľné náklady na čistenie klimatizačných systémov. Všetok uvoľnený prach a špina sa odsávajú výkonným sacím zariadením, kde sú zachytávané vo filtroch so stupňami filtrácie (od G3 po H13). Dosah rotujúcich čistiacich kief z jedného miesta prístupu je 80 m.

Čistenie VZT systémov zabezpečuje:

  • minimalizovanie šírenia mikróbov a iných škodlivých látok
  • správne a efektívne fungovanie systému
  • jeho dlhodobú životnosť
  • protipožiarnu bezpečnosť a teda celkový komfort využívania VZT.

Okrem čistenia potrubí je možné aj ich odmasťovanie a iné sanačné zásahy. Je možné aplikovať látky, ktoré v potrubí vytvrdnú a vytvoria tak jeho nový vnútorný povrch. Táto metóda má využitie v starých azbestových potrubiach, v potrubiach s vnútornou izoláciou alebo veľmi znečistených potrubiach, ktoré nie je možné vymeniť.