Požiar mastnoty v odsávacom potrubí kuchyne.

Ako vznikajú požiare mastnoty?

Keď sa olej alebo mastnota zo živočíšneho tuku príliš zahrejú, vzplanú. Samotný tekutý olej nehorí. Je to skôr para z oleja, ktorá dosiahla svoj bod varu a para, ktorá sa vznieti. Bod vzplanutia horľavého kvapalného materiálu je najnižšia teplota, pri ktorej môže materiál vytvárať na vzduchu zápalnú zmes. V prípade rastlinných olejov sa to stane okolo 232 °C, zatiaľ čo bravčová masť a ďalšie živočíšne tuky sa budú spaľovať okolo 190 °C. Keď kuchynský olej a tuk dosiahne tieto teploty, uvoľňuje pary, ktoré sa môžu vznietiť od zdroja, tým je otvorený plameň alebo horúca varná plocha. Situácia bude oveľa nebezpečnejšia, ak sa oheň dokáže rozšíriť do interiéru odsávača pár alebo do potrubia, pretože odtiaľ sa môže ľahko dostať k ďalším častiam budovy.

Požiar v kuchyni je ako scéna, ktorú by bolo možné vyňať zo zlého filmu: v jednej chvíli varíte a v druhej všetko horí. To je strašidelná charakteristika požiarov z tukov a je to jedna z najhorších vecí, ktoré sa môžu v každej kuchyni stať. A aby toho nebolo málo: na uhasenie ohňa nemôžete použiť vodu. 

Ak to urobíte, situácia sa len zhorší. Voda oheň iba rozšíri a zhorší. Keď vrhnete vodu na vzniknutý oheň, voda klesne pod olej a pomocou prudkého tepla, ktoré ho vyfúkne ako malý výbuch, sa rýchlo zmení na paru. To spôsobí, že sa olej rozpadne na tisíce drobných kvapôčok. Všetky tieto kvapôčky majú oveľa väčšiu plochu ako pôvodná kaluž oleja. Väčšia plocha umožňuje oleju zmiešať sa s kyslíkom zvýšenou rýchlosťou, čo urýchľuje spaľovanie oleja natoľko, že prechádza z ohňa do explózie.


Bezpečnosť kuchyne

Ak by ste si mali vybrať medzi založením požiaru v kuchyni a úspešným hasením, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste sa rozhodli pre prvý z nich. 

My však máme lepšie riešenie, aj tu totiž platí, že najlepšia je prevencia. A len vy, môžete podniknúť kroky, aby ste sa vzniku požiaru v odvetrávacom potrubí vyhli.

Zabezpečujeme profesionálne čistenie vzduchotechniky, digestorov, gastro potrubia  a rozvodov vzduchotechniky s dosahom až 80m. Naše zariadenia patria medzi najlepšie na svete, sú veľmi výkonné a preto si dokážeme poradiť s akýmikoľvek usadeninami v akýchkoľvek potrubiach. Čistenie vzduchotechniky okrem iného zabezpečuje aj minimalizovanie šírenia mikróbov a iných škodlivých látok, správne a efektívne fungovanie systému, jeho dlhodobú životnosť, protipožiarnu bezpečnosť a teda celkový komfort využívania VZT.  

Ak tuk prenikne do ďalších častí odsávania, usadí sa v neprístupných potrubiach a môže poškodiť celý vzduchotechnický systém. Ak tukový filter nečistíte vôbec, alebo ho iba raz za čas prebehnete vlhkou utierkou zo spodnej časti digestora, ide o nedostatočnú údržbu. Nedostatky v tejto oblasti si všimnete vďaka zmene v sile odsávania vzduchu, zvýšenom zápachu a vyššej spotrebe energie. V tomto prípade je čistenie nevyhnutné, inak hrozí, že filter bude potrebné vymeniť. Cena výmeny tukových filtrov je pri profesionálnych odsávačoch pár oveľa vyššia, než cena za pravidelnú údržbu.  

Nedostatočné čistenie, prehliadky a údržba vedú k nadmernému množstvu mastnoty a oleja, ktoré môžu zapríčiniť vzplanutie vašej kuchyne. Prevencia čistenia usadenín mastnoty je v komerčnej kuchyni absolútne nevyhnutná. Miestne požiarne predpisy požadujú, aby obsluha komerčných kuchýň dodržiavala konkrétne bezpečnostné pokyny v tejto oblasti vrátane správnej údržby ich kuchynských spotrebičov, protipožiarnych  systémov a odsávacích systémov. Napriek tomu, že sú zavedené všetky príslušné bezpečnostné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru tukom, je bezpodmienečne nutné, aby sa pravidelne čistil digestor, jeho filtre a taktiež aj celé odsávacie potrubie aj s motorom.

Ak dôjde k požiaru tuku, postupujte podľa týchto jednoduchých pravidiel:

  • Neliať vodu na tukový oheň
  • Nehýbať horiacimi materiálmi 
  • Vypnúť zdroj tepla 
  • Zakryť plamene
  • Použiť hasiaci prístroj 
  • Aktivovať protipožiarny systém

Prevádzkovanie komerčnej kuchyne, predstavuje to riziko vzniku požiarov. Tisíce reštaurácií každoročne hlásia požiare. Európska asociácia požiarnej ochrany odhaduje, že tieto požiare spôsobia v priemere škody na majetku vo výške 246 miliónov eur. Veľký požiar môže zničiť podnik a viesť k obrovským stratám na príjmoch. Väčšina požiarov kuchýň v reštauráciách začína, keď sa vznieti horľavý materiál v odsávacom potrubí. Údržba technického zariadenia gastroprevádzok prispieva k pohodliu pri práci a predlžuje životnosť zariadení. Pri každodennom používaní gastrotechniky dochádza k jej neustálemu znečisťovaniu, ktoré k práci v kuchyni jednoducho patrí. Mastnota, pripáleniny, zvyšky potravín, vodný kameň. Výsledkom je zápach, zvýšená teplota a vlhkosť v priestore kuchyne. Bežne dostupné čistiace prostriedky si s nečistotami v reštauračných kuchyniach často neporadia. Mnoho firiem vyžaduje, aby bol v návrhu vzduchotechniky dostatočný počet prístupových bodov, aby bolo umožnené pravidelné čistenie. 

U nás to neplatí!

PM KLIMA vykonáva čistenie a dezinfekciu na vysoko profesionálnej úrovni s použitím najnovších zariadení, prostriedkov a postupov. Naše čistiace zariadenia patria medzi najlepšie na svete a sú neprekonateľné v čistení odsávacích a vzduchotechnických potrubí. 


Hygiena je jedným z najdôležitejších aspektov komerčnej kuchyne a jej význam sa rozširuje aj na vetracie systémy. Keďže funguje ako filter vzduchu, nedostatočné čistenie môže spôsobiť, že celá kuchyňa bude nepríjemne zapáchať. Netreba dodávať, že je to nielen nepríjemnosť, ale aj zdravotné riziko pre všetkých, ktorí pracujú vo vnútri budovy.


Metódou odstraňovania mastnoty a usadenín v digestoroch za pomoci čistenia rotujúcimi kefami s dĺžkou dosahu 80 metrov, Vám súčasne videoprojekciou vyhotovíme záznam z čistenia potrubia.


Služby v oblasti VZT poskytujeme reštauráciám, hotelom, zariadeniam spoločného stravovania, barom, bufetom a iným gastronomickým prevádzkam, priemyselným halám a skladom. Pre každého zákazníka navrhneme optimálne riešenie s prihliadnutím na jeho potreby a požiadavky. Medzi našich klientov sa radia reštauračné prevádzky, bary, hotely, obchodné centrá, školy, domovy dôchodcov, výrobné prevádzky a iné.

V dnešnej dobe je mnoho spoločností, ktoré Vám ponúkajú čistý vzduch a zdravotne nezávadné pracovné prostredie, avšak ponúkajú ho na veľmi neprofesionálnej úrovni bez akýchkoľvek poznatkov a technológie. Našou hlavnou prioritou je výsledok – nakoľko naši zákazníci sú aj z oblasti potravinárstva a tam je čistota a hygiena najdôležitejšia.           


Ak hľadáte stabilnú spoločnosť so skúsenosťami z oblasti vzduchotechniky a klimatizácie radi Vám ponúkneme naše služby a poradenstvo