Ochrana osobných údajov

Ak máte záujem o zasielaní informácií o novinkách v oblasti augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK) potrebujeme Váš súhlas na uchovanie kontaktných údajov.


Ak Váš súhlas nedostaneme - už od nás nedostanete žiadnu ďalšiu informáciu, pokiaľ o ňu sami opätovne nepožiadate.


Európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré nadobúda účinnosť dňom 25.5.2018. Súhlasím, aby komunikujme spolu s.r.o. (IČO 52234975) zachovalo moje poskytnuté osobné údaje (napr.: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo a kontaktnú adresu), ktoré som poskytol/a pre potreby komunikujme spolu s.r.o. na informovanie o našich akciách a podujatiach.


komunikujme spolu s.r.o. sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje použije len pre potrebu organizácie v rámci ponúkaných služieb a zasielanie oznámení elektronickou formou. komunikujme spolu s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne e-mailom na komunikujmespolu@gmail.com


Zásady o spracovaní osobných


komunikujme spolu s.r.o. v osobe vedúceho združenia je správcom aj spracovateľom osobných údajov. t. j. určuje ako, za akým účelom a na akú dobu budú Vaše údaje spracované, v súlade s požiadavkami GDPR.

Dobrovoľným vyplnením osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR. Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do kontaktných formulárov. komunikujme spolu s.r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe.


Informácie, ktoré spracovávame, môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:
  • Informovanie o podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných komunikujme spolu s.r.o.
  • Informovanie o produktových novinkách


Neposkytujeme údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám. Odovzdanie osobných údajov štátnym organizáciám je možné len na základe riadne vystavených a právoplatných právnych rozhodnutí v súlade so zákonom Slovenskej republiky.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: komunikujmespolu@gmail.com

  • Máte právo na informácie - toto právo je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
  • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a v lehote 30 dní Vás budeme informovať aké z Vašich osobných údajov spracovávame a prečo.
  • Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  • Máte právo na obmedzenie rozsahu spracovania osobných údajov alebo účelov spracovania.
  • Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
  • V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou (napr. evidovať vystavené doklady po dobu stanovenú zákonom). V tomto prípade zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať email-om.
  • Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Máte právo obrátiť sa so svojou sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.
  • Odhlásenie zo zasielania newsletter-ov a informácií. E-maily s informáciami o novinkách Vám budeme zasielať len s Vašim súhlasom (na základe oprávneného záujmu).


Možnosť odhlásenia

Vaše osobné údaje používame za účelom informovania. Z odberu e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Stačí napísať na komunikujmespolu@gmail.com, že si už e-maily neprajete dostávať.